A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Oferta Organizacji Pozarządowej z Pominięciem Procedury Konkursu w 2021 roku

21.09.2021

Grafika przedstawia logo Powiatu Średzkiego

 

Informujemy, że Zarząd Powiatu Średzkiego na posiedzeniu w dniu 21 września 2021 r. po zapoznaniu się z ofertą złożoną przez Stowarzyszenie „Hospicjum im. Piotra Króla” z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Edmunda Bembnisty 2, w ramach trybu małych zleceń – na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji złożonej oferty postanowił zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację nw. zadania publicznego.

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość wnioskowanych środków publicznych

1.

Stowarzyszenie „Hospicjum
im. Piotra Króla”

Warsztaty „Idea pomocy hospicyjnej – jestem na „Tak”. Przygotowanie wolontariuszy cz.II”.

4.000 zł.

 Oferta Stowarzyszenia „Hospicjum im. Piotra Króla" do pobrania TUTAJ (plik pdf).

Powyższa oferta została zamieszczona w dniu 21 września 2021 roku na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, w serwisie informacyjnym Starostwa na stronie www.powiatsredzki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ww. oferty może zgłaszać uwagi do niej na adres: oks@powiatsredzki.pl tel. (61) 286-62-27 lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska.

baner300x250