A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Ogłoszenie Starosty Średzkiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

dot. nieruchomości położonych w gminie Krzykosy.

27.05.2021

 Logo Powiatu Śedzkiego

OGŁOSZENIE STAROSTY ŚREDZKIEGO
O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTNIA Z NIERUCHOMOŚCI
O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

 Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

 Starosta Średzki
informuje

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonych w gminie Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

  • 269/3 o powierzchni 3,0037 ha, położona w Miąskowie, zapisana w księdze dawnej wsi Murzynówko Tom I Karta 11, będąca własnością Franciszka Nowaka,
  • 440/2 o powierzchni 2,8410 ha, położona w Sulęcinku, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/00000822/0, będąca własnością Kazimierza Hebdowskiego,
  • 357/1 o powierzchni 0,5231 ha, położona w Murzynowie Leśnym, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/00013962/7, będąca współwłasnością Edmunda Szeps,
  • 237/4 o powierzchni 2,6053 ha, położona w Miąskowie, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/00024256/5, będąca współwłasnością Stefana Jędrzaka,
  • 364 o powierzchni 1,4492 ha, położona w Murzynowie Leśnym, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/00004001/7, będąca własnością Edmunda Szeps,

poprzez udzielenie Spółce ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zezwolenia na przebudowę linii średniego napięcia 15 kV relacji Środa Wielkopolska ? Orzechowo 2.
Przedmiotowe działki zostały objęte uchwałą Rady Gminy w Krzykosach nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
Z posiadanych dokumentacji wynika, iż

  • Franciszek Nowak nie żyje,
  • Kazimierz Hebdowski nie żyję i nie zostało przeprowadzone po nim postepowanie spadkowe,
  • Edmund Szeps nie żyje i nie zostało przeprowadzone po nim postepowanie spadkowe,
  • Stefan Jędrzak nie żyje, a postepowanie spadkowe po nim jeszcze nie zostało zakończone.

Biorąc powyższe pod uwagę przedmiotowe nieruchomości traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W związku z powyższym wzywam osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. działek, winny zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska Wydział Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 116 (parter), w godzinach urzędowania, nr tel. 61 286 62 36.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z  przedmiotowych nieruchomości.

STAROSTA
/-/ Ernest Iwańczuk

baner300x250