A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Ogłoszenie Starosty Średzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania-

części, stanowiącej obszar 1.118,99 m2, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 115 o powierzchni 0,9500 ha, położonej w Koszutach, gmina Środa Wielkopolska, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00000534/4.

02.07.2021

 

Logo Powiatu Śedzkiego

 OGŁOSZENIE STAROSTY ŚREDZKIEGO

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6 i 7, art. 128 ust. 4, art. 133 ust. 2,

Starosta Średzki
informuje

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z części, stanowiącej obszar 1.118,99 m2, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 115 o powierzchni 0,9500 ha, położonej w Koszutach, gmina Środa Wielkopolska, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00000534/4, poprzez udzielenie Spółce ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zezwolenia na przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Środa Wlkp. – Kromolice w pasie o długości 82,78 m oraz szerokości 13,80 m.
Ograniczenie nastąpiło w oparciu o decyzję Starosty Średzkiego nr GN.6821.7.18.2018 z dnia 1 października 2018 roku.
Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej nr PO1D/00000534/4, właścicielami przedmiotowej działki są Teodora i Tadeusz Michałowscy.
Z posiadanej dokumentacji wynika, że wyżej wymienione osoby nie żyją, a po Teodorze Michałowskiej nie przeprowadzono postępowania spadkowego.
Biorąc powyższe pod uwagę przedmiotową działkę traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W związku z powyższym wzywam osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, pok. nr 116 (parter), w godzinach urzędowania, tel. 61 286 62 36.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ustalenie odszkodowania, które zostanie wpłacone do depozytu sądowego.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

 

 

baner300x250