A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Plan audytu wewnętrznego w jednostkach Powiatu Średzkiego w roku 2021.

07.01.2021
Grafika przedstawia logo Powiatu Średzkiego
 
Celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest dodawanie wartości i usprawnianie funkcjonowania Powiatu Średzkiego. Audyt wewnętrzny jest działalnością  niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Zarządu Powiatu w Środzie Wielkopolskiej w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej i czynności doradcze.
Rolą audytu wewnętrznego jest wykrywanie i szacowanie  ryzyka, mogącego pojawiać się w ramach działalności Powiatu oraz na badanie i ocenianie  adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli wewnętrznej, mających na celu eliminowanie lub ograniczanie takiego ryzyka. Audyt wewnętrzny obejmuje czynności o charakterze zapewniającym i doradczym. Podstawowe znaczenie mają czynności o charakterze zapewniającym. Działania o charakterze doradczym mogą być wykonywane, o ile ich cel i zakres nie naruszają zasady obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego. Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka. W uzasadnionych przypadkach audyt wewnętrzny przeprowadza się poza planem audytu.
W celu realizacji działań audytor wewnętrzny opracowuje program, uwzględniając w szczególności:
 • cele i zadania jednostki;
 • istotne ryzyka;
 • systemy zarządzania ryzykiem i kontroli;
 • możliwość wprowadzenia usprawnień systemów zarządzania i kontroli;
 • datę rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zadania.
W programie zakresu działań i czynności prowadzonych przez audytora w celu dostarczenia obiektywnej oceny kontroli zarządczej (zadania zapewniającego) określa się w szczególności:
 • temat zadania;
 • cele zadania;
 • podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania;
 • istotne ryzyka w obszarze objętym zadaniem;
 • sposób przeprowadzenia zadania.
Plan audytu wewnętrznego na rok 2021 w Starostwie Powiatowym oraz pozostałych jednostkach Powiatu Średzkiego obejmuje:
1)      zadania zapewniające:
 • audyt formalno-prawny pn. „Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej wraz z weryfikacją działalności statutowej w 2020 roku”.
 • Audyt zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów w okresie od 31 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 • Audyt zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej w zakresie udzielania pomocy repatriantom oraz członkom ich najbliższej rodziny w okresie od 31 lipca 2-18 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2)      czynności doradcze:
 • Audyt weryfikacji poprawności procedowania w zakresie sprzedaży wybranych nieruchomości w 2020 roku.
3)      czynności sprawdzające:
 • Czynności sprawdzające zostaną przeprowadzone do wszystkich zadań zapewniających zrealizowanych w roku 2020.
baner300x250