A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Stan techniczny i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie powiatu średzkiego

to temat ostatniej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

03.07.2020

W piątek, 26 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Średzkiego, na którym Sławomir Ratajczak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił działania, które zostały podjęte w celu zapobiegania katastrofom budowlanym i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom w 2019 roku w ramach zadań zawartych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości i Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla Powiatu Średzkiego. W spotkaniu uczestniczyli: starosta Ernest Iwańczuk, członek zarządu Michał Matelski, komendant średzkiej policji Paweł Wawrzyniak, przedstawiciel Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Elżbieta Szaroleta, kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Michał Kirschke.

W 2019 roku w działaniach na rzecz likwidacji skutków katastrof Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego współpracował z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Prowadzono działania po pożarze budynku mieszkalnego w Brodowie, budynku mieszkalnego w Kijewie, wspólne działania objęły także sprawdzanie i zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów po wystąpieniu pożarów sadzy w kominach. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przed rozpoczęciem sezonu grzewczego prowadził również działania prewencyjne informując i przypominając zarządcom budynków o ich obowiązkach w zakresie właściwej i bezpiecznej eksploatacji obiektów w okresie zimowym. W 2019 roku pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego skontrolowali m.in.:

  • most drogowy w Szlachcinie, halę produkcyjno-magazynową w Środzie Wielkopolskiej firmy Lena Lighting S.A., halę produkcyjno-magazynową w Marianowie Brodowskim (właściciel T. Mizgier), halę magazynową w Środzie Wielkopolskiej (Decora), halę produkcyjno-magazynową w Środzie Wielkopolskiej – Homag Polska Sp. z o.o., budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej, budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, stację diagnostyki samochodowej w Środzie Wielkopolskiej , budynek garażowo-warsztatowy Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, budynek inwentarsko-garażowy w Młodzikowie, budynek mieszkalny wielorodzinny w Słupi Wielkiej, 4 place zabaw wraz z urządzeniami sprawnościowo-siłowymi w Środzie Wielkopolskiej, 2 stacje paliw w Środzie Wielkopolskiej, budynek gastronomiczny w Chociczy, obiekty budowlane w Środzie Wielkopolskiej oraz budynek gospodarczy w Środzie Wielkopolskiej.

Głównym celem kontroli przeprowadzanych przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów i budynków. W większości przypadków skontrolowanych w 2019 roku stan techniczny budynków był dobry i nie zagrażał użytkownikom.

W razie stwierdzonych nieprawidłowości właściciele zostali zobowiązani do usunięcia nieprawidłowości i braków. W 2019 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej wydał decyzje nakazujące zabezpieczenie lub zakazujące użytkowania:

  • nakaz rozbiórki budynku gospodarczego (stodoły) w Lubrzu, nakaz wyłączenia z użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Brodowie, nakaz wyłączenia z użytkowania lokalu w budynku jednorodzinnym w Brodowie, zakaz użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Komorzu, zakaz użytkowania budynku gospodarczo-inwentarskiego w Młodzikowicach, nakaz usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Środzie Wielkopolskiej, nakaz przedstawienia opinii technicznej robót przy przebudowie linii energetycznej napowietrznej w Pętkowie, zakaz użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kijewie, nakaz wyłączenia z użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz gospodarczego w Środzie Wielkopolskiej, nakaz rozbiórki linii energetycznej w Starkówcu Piątkowskim, nakaz wyłączenia z użytkowania budynku gospodarczo – garażowego w Bożymdarze.

W 2020 roku ze względu na panująca pandemię, stan epidemiologiczny i ochronę zdrowia pracowników działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały ograniczone, wytypowane prewencyjnie obiekty zostaną skontrolowane w możliwe najszybszym terminie.

W I kwartale 2020 roku pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego przeprowadzili kontrole obiektów szczególnie narażonych na oddziaływanie silnego wiatru. Kontroli poddano wiaty przystankowe w miejscowościach: Dominowo, Orzeszkowo, Poświątno, a także wiatę-zadaszenie targowiska i halę namiotową – lodowisko w Środzie Wielkopolskiej. W wyniku kontroli stwierdzono, że stan techniczny obiektów jest dobry i nie zagraża użytkownikom.

Zadania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

  • Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu)
  • Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa
  • Przygotowywanie projektu powiatowego (miejskiego) programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
  • Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
  • Opiniowanie projektu budżetu powiatu (miasta na prawach powiatu) – w swoim zakresie
  • Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych ze swoim zakresem działania
  • Opiniowanie, zleconych przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu), innych niż wymienione, zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
baner300x250