A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

XXX FORUM EKONOMICZNE - „Europa w poszukiwaniu przywództwa”

W zeszłym tygodniu wicestarosta Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka reprezentowała Powiat Średzki na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

14.09.2021
Zdjęcie przedstawia panelistów Forum Polonijnego (od lewej): Jan Dziedziczak - pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Maria Koc - Senator RP, Szymon Szynkowski vel Sęk - Sekretarz Stanu, Aleksandra Ślusarek - Prezes Związku Repatriantów RP, Michał Prałat Prezes Zarządu Polskiej Dystrybucji Budowlanej, Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka – wicestarosta, Sebastian Kęciek – dyrektor w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 
Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.
 
W tym roku w 417 panelach uczestniczyło łącznie ponad 4 tys. gości. Powiat Średzki, na zaproszenie Jana Michała Dziedziczaka, Sekretarza Staniu i Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, reprezentowała Wicestarosta Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka. Organizatorem Forum Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.
 
Wicestarosta wzięła udział w Forum Polonijnym w panelu „Repatriacja – bilans nakładów a efekty”, którego celem było omówienie relacji nakładów ponoszonych przez państwo polskie do rezultatów procesów repatriacji. Polityka powrotu do kraju jest konsekwentnie wdrażana od kilku lat przez polskie władze. Ważnym instrumentem repatriacji jest Ustawa o Karcie Polaka, która umożliwia pogłębianie związku z Polską i wsparcie przy powrocie do ojczyzny przodków. Wicestarosta przybliżyła uczestnikom spotkania działania Powiatu Średzkiego wspierające repatriantów po powrocie do ojczyzny omawiając działalność Ośrodka Adaptacyjnego RODAK, prowadzonego przez Stowarzyszenia Nauczycieli i Rodziców Powiatu Średzkiego EDU XXI. Działania mające na celu wsparcie repatriantów w powrocie do ojczystego kraju rozpoczęliśmy w grudniu 2017 roku. Podjętą wówczas inicjatywę zostały docenione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i w maju 2018 roku oferta naszego lokalnego Stowarzyszenia Nauczycieli i Rodziców Powiatu Średzkiego EDU XXI wygrała przetarg na prowadzenie Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów w Środzie Wielkopolskiej, który z inicjatywy ówczesnych władz powiatu średzkiego otrzymał nazwę Ośrodek Adaptacyjny RODAK dla Repatriantów w Środzie Wielkopolskiej. Misją ośrodka jest wszechstronna pomoc repatriantom w zaadaptowaniu się do nowych warunków życia w Polsce. Kolejne wygrane przetargi na prowadzanie placówki potwierdzają nasze zaangażowanie, niezawodność w działaniu, są też dowodem dużej pomocy i empatii okazywanej osobom powracającym do kraju przodków.
Wicestarosta przybliżyła uczestnikom spotkania pracę ośrodka i pomoc jaka jest oferowana repatriantom przez państwo polskie. W czasie turnusu w ośrodku repatrianci mają zapewnione miejsce noclegowe, pełne wyżywienie, certyfikowaną naukę języka polskiego, kursy zawodowe pod oczekiwania nowych pracodawców w kraju. Dzieci korzystają ze żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. W tym samym czasie przygotowywane są dla nich dokumenty w celu potwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego ich polskiego obywatelstwa. Repatrianci są czasowo meldowani w Środzie Wielkopolskiej, nadawany jest im numer PESEL, przygotowywane są również dokumenty do otrzymania dowodów osobistych i paszportów RP. Repatrianci pobyt w ośrodku mają opłacony przez państwo p  olskie, identycznie jest finansowany zakup mieszkań, a także ich wyposażenie oraz zatrudnienie repatriantów na okres 12 miesięcy przez pracodawców polskich.
 
Podczas Forum Polonijnego odbyły się także panele:
  • Budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą – prezentacja wybranych projektów dofinansowanych przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów – celem panelu było zaprezentowanie działań podejmowanych przez organizacje pozytu publicznego i środowiska polonijne na całym świecie w zakresie budowania wizerunku Polski za granicą
  • Edukacja polonijna w świetle najnowszych badań – jej stan i perspektywy – ukazanie szkolnictwa polonijnego i szkolnictwa polskiego na Wschodzie w dwóch perspektywach. Pierwsza dotyczy retrospektywy historycznej pokazującej szkołę jako jeden z głównych filarów utrzymania polskości Druga ukazała narzędzia i wstępne wyniki badań określające czynniki stymulujące rozwój szkolnictwa polskiego za granicą.
  • Polskie uczelnie otwarte dla Polaków z zagranicy – celem panelu było przedstawienie oferty studiów na polskich uczelniach poprzez przedstawienie konkretnych propozycji dla studentów z zagranicy.
  • Spółki Skarbu Państwa na rzecz Polonii – prezentacja działań wspieranych ze środków fundacji spółek Skarbu Państwa podejmowanych na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Budowanie odpowiedzialności społecznej biznesu na rzecz Polonii i utrzymania polskiej kultury za granicą.
  • Przedsiębiorczość polonijna – przedstawienie przykładów działań, możliwości wspólnych inicjatyw biznesowych polonijnych z krajowymi, możliwości angażowania przedsiębiorstw polonijnych w proces budowania pozytywnego wizerunku RP za granicą oraz systemowego wsparcia w dyplomacji ekonomicznej RP.
  • Procesy migracyjne w Europie – perspektywa Wschodu i Zachodu – wyhamowanie I fali emigracji w XXI spowodowane pandemią, próba odpowiedzi na pytania: czy możemy spodziewać się drugiej fali? Co sti za różnicami w podejściu do kwestii emigracji w państwach wschodnioeuropejskich i zachodnioeuropejskich? Czy możemy wykorzystać amerykańskie doświadczenie w kształtowaniu państwa i tynku pracy przy uwzględnieniu procesów migracyjnych?
baner300x250