A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Zapraszamy na XXXIII Sesję Rady Powiatu Średzkiego,

która odbędzie się 26 listopada 2020 r. o godz. 9.00 w formie zdalnej.

19.11.2020

 Baner - na niebieskim tle z herbem Powiat Średzkiego i napisesm Sesja Rady Powiatu Średzkiego

Zapraszamy na XXXIII Sesję Rady Powiatu Średzkiego, która odbędzie się 26 listopada 2020 r. o godz. 900 w formie zdalnej.

Sesję można będzie także oglądać on-line pod adresem: https://zoom.us/j/9025234018

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie treści protokołów z obrad poprzednich sesji.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  • ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku,
  • uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
  • udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  • zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania,
  • zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020-2033,
  • zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

Projekty uchwał przygotowane na sesję dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej - link

baner300x250