Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Średzkiego w 2015 roku

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Średzkiego w 2015 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową - do pobrania (plik  pdf)