Wybory samorządowe 2018


Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - do pobrania (plik pdf)

Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Środzie Wielkopolskiej - do pobrania (plik pdf)Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - do pobrania (plik pdf)

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Środzie Wielkopolskiej - do pobrania (plik pdf)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - do pobrania (plik pdf)

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Środzie Wielkopolskiej zmieniony postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 10 września 2018 r. - do pobrania (plik pdf)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - do pobrania (plik pdf)Uchwała Nr 2/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów Powiatowej  Komisji Wyborczej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych wybieranych do Rady Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf)

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 12 września 2018 r. w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych - do pobrania (plik pdf)

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 13 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - do pobrania (plik pdf)

Uchwała nr 3/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata na radnego z listy kandydatów na radnych do Rady Powiatu Średzkiego w okręgu wyborczym nr 3, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - do pobrania (plik pdf)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 27 września 2018 r. o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - do pobrania (plik pdf).

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Średzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - do pobrania (plik pdf)

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Średzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - do pobrania (plik pdf)


Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19.10.2018 r. w sprawie dyżurów - do pobrania (plik pdf)


Protokół PKW w Środzie Wielkopolskiej - do pobrania (plik pdf)


Protokół PKW w Środzie Wielkopolskie - do pobrania (plik pdf)


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego - do pobrania (plik pdf)