Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Średzkiego w 2019 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Średzkiego w 2019 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową - do pobrania (plik pdf)