Uchwała Nr XXXV/245/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXXV/245/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.
  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego    

     Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), w wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:    

§ 1. Stwierdza wybór radnego Stefana Kominka na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak