Statut Powiatu

 
STATUT POWIATU ŚREDZKIEGO


Uchwała Nr LXVI /554/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 17 października 2018 roku 

w sprawie statutu Powiatu Średzkiego
 
 
Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483) oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala: STATUT POWIATU ŚREDZKIEGO

Zmiany: