Strategia Powiatu Średzkiego.

"Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego" na lata 2015 - 2024":


Uwaga: Odczytanie plików wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.


Zapisane w Strategii zadania nie powinny być zatwierdzone raz na zawsze - co jakiś czas powinny być one przeglądane i ewentualnie korygowane, bądź uzupełniane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Równocześnie do dokumentu Strategii powinny być wprowadzane nowe projekty. W związku z tym prosimy mieszkańców naszego powiatu o przesyłanie propozycji zmian na załączonym formularzu (do pobrania ) na adres promocja@powiatsredzki.pl

"Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Średzkiego na 2004 - 2014":
 
Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Średzkiego na 2004 - 2014 - opis skrócony - pobierz (plik pdf).
Pełny tekst Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego:
Wstęp, metodologia, uczestnicy 
Raport o stanie gmin powiatu średzkiego
- gmina Dominowo
- gmina Krzykosy
- gmina Nowe Miasto nad Wartą
- gmina Środa Wlkp.
- gmina Zaniemyśl
Raport o stanie powiatu średzkiego
Analiza porównawcza
Analiza SWOTT
Misja, priorytety, diagnoza stanu powiatu średzkiego, cele i kierunki działania, ekologia, gospodarka, infrastruktura, przestrzeń, społeczność
Wybrany wariant rozwoju, komentarz do wybranych wariantów rozwoju
Ankiety poglądowe, wdrażanie i monitorowanie strategii
Załączniki
Alternatywne warianty rozwoju
Programy operacyjne - założenia

______________________________________________________

W dniu 16 września 2004 r., przez Radę Powiatu Średzkiego, został przyjęty dokument pt. "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004-2007" - Uchwała Nr XVII/98/2004.
Dokument ten posiada charakter strategiczny i stanowi integralną część Strategii Rozwoju Społeczno -  Gospodarczego Powiatu Średzkiego.
Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie internetowej, w pkt. menu: Programy realizacji zadań publicznych - Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego
_______________________________________________________
Raport z przebiegu realizacji, w latach 2004 - 2006, projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych, zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego" - pobierz (plik pdf).
Na podstawie ww. Raportu, Rada Powiatu Średzkiego, na sesji w dniu 24 kwietnia 2007 r., przyjęła oświadczenie, w którym pozytywnie ocenia realizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego w latach 2004 - 2006.
_______________________________________________________
W dniu 29 stycznia 2008 r. Rada Powiatu Średzkiego przyjęła dokument pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015" - Uchwała Nr XIV/96/2008 - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2008-rok.html?pid=1760
Dokument ten posiada charakter strategiczny i stanowi integralną część Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004 - 2014.
_______________________________________________________
Raporty z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych, zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015: